• Kozyatağı / İstanbul
 • 0850 800 14 84
 • PZT - PAZAR : 09:00 - 18:00

FT-MS-SQL3 – Querying SQL Databases using T-SQL

FT-MS-SQL3 – Querying SQL Databases using T-SQL

Eğitimin Hedefi:

Bu eğitime katılan kullanıcıların basit T-SQL komutları yazabilmesi beklenir. Bu kursu tamamlamış kursiyerler SQL Server Data platformları (SQL Server Administration, Development and Business Intelligence) hakkında deneyime sahip olmuş olur.

Kimler katılmalı:
Bu eğitim temel ve orta seviye SQL bilgisini bir üst seviye taşımak isteyen veri tabanı yöneticileri, veri tabanı yazılımcıları, iş zekası uzmanlarını hedef almaktadır. SQL bilgisi yüksek raporlama yazılımcıları, iş analistleri ve yazılımcılar için çok verimli bir eğitim olacaktır.

Eğitimin içeriği:

SQL Server’a Giriş

 • SQL Server Mimarisi
 • Versiyonlar
 • Sistem Veritabanları
 • SQL Server Management Studio’yu (SSMS) Tanımak
 • SSMS İle Genel Çalışma Mantığı
 • Object Explorer
 • Script File ve Proje Yapısı
 • Sorgu Çalıştırma Yöntemleri
 • Temel Tablo Yapısı

 

T-SQL Diline Hızlı Giriş

 • T-SQL İfadelerinin Sınıflandırılması
 • Temel T-SQL Elemanları
 • ResulSet Kavramı
 • Predicate Kavramı (where, having, on, check, if vs)
 • Select Deyimi
 • Select İfadesinin Yapıtaşları
 • Select İfadesinin Çalışma Mantığı
 • Query Process yapısı

 

SELECT Deyimi ile Veri Sorgulama

 • Temel Bir Select ifadesinin yazılması
 • DISTINCT ile Tekil Veri Getiemek
 • Sütun ve Tablolara Takma İsim Vermek

 

Birden Fazla Tablodan Sorgulama Yapmak

 • Join Kavramı
 • Joinleri Anlamak
 • Kartezyen Çarpımı
 • Join Çeşitleri
 • Inner Join ile Sorgulama
 • Outer Join ile Sorgulama
 • Cross Join İle Sorgulama
 • Self Join Yapısı

 

Sıralama ve Filtreleme

 • Order By ile Sıralama
 • Where Yapısı ile Filtreleme
 • Sayfalama Yapmak
 • TOP Deyimi
 • Offset-Fetch Yapıları
 • NULL Değerlerle Çalışmak

 

SQL Server Veri Tiplerini Tanımak

 • Veri Tipleri
 • Numeric Veri Tipleri
 • Binary String Tipleri
 • Veri Tipi Önceliği
 • Değişken Tanımlama ve Kullanma
 • Karakter Veri Tipleri ile Çalışmak
 • Collation Mevzusu
 • String Birleştirme
 • Karakter ve String Fonksiyonları
 • LIKE Deyimi ve Çalışma Yapısı
 • Zaman ve Tarih ile Çalışmak
 • Zaman ve Tarih Veri Tipleri
 • String olarak Zaman ve Tarih
 • Tarih ve Zaman Üzerinden Sorgulama
 • Tarih ve Zaman Fonksiyonları

 

Ön Tanımlı Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Kullanarak Sorgu Yazmak
 • Scaler Fonksyionlar
 • Aggregate Fonksiyonlar
 • Window Fonksiyonlar
 • Rowset Fonksiyonlar
 • Dönüştürme Fonksiyonları (Convertion)
 • CAST
 • CONVERT
 • PARSE
 • TRY_PARSE, TYR_CONVERT
 • Mantıksal Fonksyionlar
 • Mantıksal Fonksiyonların Kullanımı
 • IIF
 • CHOOSE
 • CASE

Gruplama ve Grup Veri Üzerinde Çalışmak

 • Aggregate Fonksiyonlar ile Çalışmak
 • Ön Tanımlı Fonksiyonlar (Sum, Max, Avg vs)
 • Aggregate Fonksiyonlarda DISTINCT Kullanımı
 • Group By Deyimi ve Çalışma Yapısı
 • Group By ve Having Deyimi Kullanımı
 • Having ve Where Kıyaslaması
 • Cube,Rollup,Grouping_ID
 • Grouping Set

 

Alt Sorgular (Nested Query) ile Çalışmak

 • Alt Sorgularla Çalışmak
 • Scaler Alt Sorgular
 • Çoklu Değerli Alt Sorgular
 • İlişkili (Correleated) Alt Sorgularla Çalışmak
 • Alt Sorgularda EXIST,ANY-SOME ve ALL Kullanımı

 

View Nesneleri ve Tablo İfadeleri

 • View Nesneleri
 • View Yaratmak
 • View’ları Sorguda Kullanmak
 • Tablo Dönen Fonksiyonların Kullanımı
 • TBV Fonksiyonu Yaratmak ve Kullanmak
 • Türemiş Tablolar (Derived Tables)
 • Türemiş Tabloları Yaratmak ve Kullanmak
 • Türemiş Tablo Oluşturma Kuralları
 • Türemiş Tabloya Parametre Geçirmek ve Kullanmak

 

SET Operatörleri ve PIVOT Kavramı

 • UNION ve UNION ALL
 • EXCEPT ve INTERSECT Kullanımı
 • APPLY Deyimleri (Cross ve Outer)

 

DML (Data Manipulation Kavramı)

 • Veritabanına Kayıt Eklemek
 • INSERT Cümleceği
 • SELECT ve INSERT’in Birlikte Kullanımı
 • Veritabanından Kayıt Güncellemek
 • UPDATE Cümleciği
 • Güncellemede WHERE Kullanımı
 • Veritabanından Kayıt Silmek
 • DELETE Cümleceği

 

Stored Procedure ile Çalışmak ve Temel T-SQL Programlama

 • Stored Procedure Kullanarak Veri Sorgulamak
 • Stored Procedure Parametreleri ile Çalışmak
 • Stored Procedure Yaratmak
 • Dinamik SQL İfadleri Oluşturmak ve Çalıştırmak
 • T-SQL’de Programlama Bileşenleri
 • Kontrol Logic Yapıları (if, while vs)
 • T-SQL’de Hata Yönetimi
 • TRY-CATCH Kullanıı
 • Throw Deyimi
 • ERROR Nesnesi ile Çalışmak
 • Temel TRANSACTION Yönetimi
 • Transaction Gerekliliği
 • BEGIN, ROLLBACK ve COMMIT Deyimleri
 • XACT_ABORT Kullanımı

 

Sorgu Performansını Artırma Yöntemleri

 • Performans Artırıcı Etmenler
 • Temel Indek Kavramı
 • Clustered ve Nonclustered Index Oluşturmak
 • Distribution İstatistikleri
 • Cursor Tanımları
 • Çalıştırma Planı (Execution Plan)
 • Execution Plan Okuma ve Yorumlama
 • Actual ve Estimated Plan Kavramları
 • Sorgu İstatistiklerini Anlamak

Eğitim İçeriği

 • SQL Server’a Giriş
 • T-SQL Diline Hızlı Giriş
 • SELECT Deyimi ile Veri Sorgulama
 • Sıralama ve Filtreleme
 • SQL Server Veri Tiplerini Tanımak
 • Ön Tanımlı Fonksiyonlar
 • Gruplama ve Grup Veri Üzerinde Çalışmak
 • Alt Sorgular (Nested Query) ile Çalışmak
 • View Nesneleri ve Tablo İfadeleri
 • SET Operatörleri ve PIVOT Kavramı
 • DML (Data Manipulation Kavramı)
 • Stored Procedure ile Çalışmak ve Temel T-SQL Programlama
 • Sorgu Performansını Artırma Yöntemleri

Sertifikasyon

Eğitim Sertifikası

 • ÇözümPark katılım sertifikası verilecektir.

Yorumlar

Eğitim Hakkında Yorum Yap

Eğitmenler

 • Can Kaya
  DBA | Consultant | Trainer | Data Platform Specialist at Aryasoft

  Sertifikalarım MCSE, MCSA, MCITP, MCP, Growing Agile