magnify
Home SQL Server 2012 SQL Server 2012 R2 Programlama Eğitimi
formats

SQL Server 2012 R2 Programlama Eğitimi

Published on 30/08/2013 by in SQL Server 2012

Eğitimin Tanımı

Bu eğitim tamamlandığında, Microsoft SQL Server 2008 veritabanı ile çalışan sistemlerde Transact-SQL kodlari ile SQL Server araçları kullanılarak programlama, sorgulama, stored procedure kullanımı, fonksiyon yazımı, trigger uygulamalarının yanında, SQL Server ile XML sorgulamalar ve SQL’de indeksleme mimarileri konularında bilgi ve birikimleri elde edeceksiniz. Tamamen uygulamalı olarak gerçek hayattan senaryolarla gerçekleştirilecek bu eğitimde SQL Server 2012 Veritabanı Programcıları için gerekli içeriği almış olacaksınız. Eğitimde aynı zamanda SQL Programlama tarafındaki best practice yani en iyi programlama önerilerinden de örneklemeler verilecektir.

Eğitim İçeriği

 

Bölüm 1: Veritabanları ve Veritabanı Dosyaları İle Çalışmak

 • SQL Server 2005/2008/2012 T-SQL Sorgulama Araçları İle Çalışmak
 • Veritabanları İle Çalışmak
 • DosyaGrupları İle Çalışmak
 • Database Snapshot Kullanımı

Bölüm 2: Veri Tipleri ve Tablolarla Çalışmak

 • Veri Tipleri ve Veri Tipleri Oluşturmak
 • SQL 2012 İle Gelen Veri Tipleri
 • Kullanıcı- Tanımlı Veri Tipleri
 • Tablolarla Çalışmak
 • Schema Nesneleri
 • Tablolarda Partitionlama İşlemleri

Bölüm 3: Transact-SQL Uygulamaları

 • SQL sorguları ve Tüm Yönleriyle Select Deyimi
 • İç İçe Sorgularla Çalışmak
 • Where, Group By, Order By, Having Kullanımı
 • Like Deyimi
 • Count, Sum, Min,  Max, Avg Uygulamaları
 • Tüm Yönleriyle Insert, Update, Delete Uygulamaları
 • SQL’de Değişken Kullanımı
 • Temporary table kullanımı

Bölüm 4: SQL’de Tablo Birleştirmeleri (SQL Joins)

 • Inner Join
 • Outer Join
 • Cross Join
 • Union

Bölüm 5: View Nesneleri İle Çalışmak

 • View’lara Giriş
 • View’larla Çalışmak
 • View Kullanarak Performans Optimizasyonu
 • SQL Server raporlarını Microsoft Excel ortamından sorgulamak

Bölüm 6: SQL Toplu İşlem Scriptleri

 • SQLCMD ve OSQL ile sorgulama
 • SQL scriptleri ile çalışmak

Bölüm 7: Stored Procedure’lerle Çalışmak

 • Stored Procedure Uygulamaları
 • Parametrik Stored Procedure Uygulamaları
 • Execution Plan’larla Çalışmak
 • SQL Server’da Hata Yakalamak

Bölüm 8: Constraint ve Trigger’larla Veri Bütünlüğü

 • Veri Bütünlüğüne Giriş
 • Constraint Uygulamaları
 • Trigger Uygulamaları

Bölüm 9: Fonksiyonlarla Çalışmak

 • Fonksiyonların Oluşturulması ve Yönetimi
 • Fonksiyonlarla Çalışmak
 • Çalışma İçeriğinin Kontrolü

Bölüm 10: Transaction ve Lock Yönetimi

 • Transaction ve Lock Giriş
 • Transaction Yönetimi
 • SQL Server Locking Mimarisi
 • Lock Yönetimi

Bölüm 11: Indeks’lerle Çalışmak

 • İndekslerin Planlanması
 • İndekslerin Oluşturulması
 • İndekslerin Optimizasyonu

Bölüm 12: XML Kullanımı

 • XML Veri Tipi Kullanımı
 • FOR XML İle Veri Sorgulama
 • OPENXML Kullanımı
 • Xquery Kullanımı

 

Güncel eğitim tarihi, eğitim fiyatı ve eğitmen bilgisine Eğitim Takviminden ulaşabilirsiniz.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn