magnify
Home Microsoft Ofis Microsoft Powerpoint Eğitimi
formats

Microsoft Powerpoint Eğitimi

Published on 13/09/2014 by in Microsoft Ofis

Eğitimin Tanımı

İş dünyasındaki faaliyetlerin tamamının elektronik ortamda takip edildiği günümüzde MS Office, bilinmesi gereken programların başında gelmektedir ve artık kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. Microsoft Office araçlarını etkin olarak kullanabilen bireyler, kariyerleri açısından önemli avantajlara sahip olurlar.

 

Bu eğitimin amacı, katılımcıların çalışma hayatlarında Microsoft PowerPoint programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim kazandırmaktır. Katılımcılar bu eğitimi tamamladıklarında, şablonların uygulanması ve değiştirilmesi, bir renk düzeninin kullanımı, nesnelerin çizilmesi ve değiştirilmesi, powerpoint’e bilgilerin eklenmesi, bir grafiğin oluşturulması ve düzenlenmesi, slayt gösterisinin oluşturulması, çoklu ortam sunularının oluşturulması ve internet için bir sununun hazırlanması konularında bilgi sahibi olacaktır.

Eğitim süresi 1 gün ( 6 saat )

Eğitim İçeriği

 1. Şablonların Uygulanması ve Değiştirilmesi
 2. Bir Renk Düzeninin Kullanımı
 3. Nesnelerin Çizilmesi ve Değiştirilmesi
 4. Powerpoint’e Bilgilerin Eklenmesi
 5. Bir Grafiğin Oluşturulması ve Düzenlenmesi
 6. Slayt Gösterisinin Oluşturulması
 7. Çoklu Ortam Sunularının Oluşturulması
 8. Internet İçin Bir Sununun Hazırlanması
 9. Diğer Özellikler
 • Şablonların Öğrenilmesi ve Uygulanması
 • Bir Renk Düzeninin İzlenmesi ve Seçilmesi
 • Bir Renk Düzeni Renklerinin Değiştirilmesi
 • Yeni Bir Renk Düzeninin Oluşturulması
 • Renk Menülerine Yeni Renklerin Eklenmesi
 • Bir Artalanın Eklenmesi
 • Renk Düzeninin Kopyalanması
 • Dokulu Bir Artalanının Eklenmesi
 • Bir Nesnenin Çizilmesi
 • Bir Nesnenin Düzenlenmesi
 • Nesne Özelliklerinin Değiştirilmesi
 • Nesnelerin Hizalanması
 • Nesnelerin Bağlanması
 • Resimlere sanatsal dokular ve efektler uygulama
 • Resmin arka planını veya istenmeyen kısımlarını kaldırma
 • Nesnelere 3 Boyutlu Görünüm Verilmesi
 • Nesnelerin Öne/Arkaya Taşınması
 • Nesnelerin Döndürülmesi ve Çevrilmesi
 • Yay nesnelerinin Çizilmesi ve Düzenlenmesi
 • Nesnelerin Gruplandırılması
 • Yeni SmartArt grafik resim düzenleri
 • Küçük Resimlerin Eklenmesi
 • Bir Nesnenin Boyutlandırılması
 • Küçük Resim Renklerinin Değiştirilmesi
 • Bir Tablonun Eklenmesi
 • Bir Microsoft Excel Grafiğinin Eklenmesi
 • Bir Organizasyon Şemasının Eklenmesi
 • Bir Resmin Eklenmesi ve Değiştirilmesi
 • WordArt Nesnesinin Eklenmesi
 • Clip Gallery’in Özelleştirilmesi
 • Veri Sayfasıyla Çalışılması
 • Microsoft Excel’den Veri Alınması
 • Verinin Eklenmesi ve değiştirilmesi
 • Veri Serilerinin Değiştirilmesi
 • Veri Serilerinin Biçimlendirilmesi
 • Bir Grafiğin Değiştirilmesi ve Biçimlendirilmesi
 • Göstergenin Değiştirilmesi
 • Grafiğe metin Eklenmesi
 • Grafikten Veri Silinmesi
 • Slayt Gösterisi Görünümünde Dolaşılması
 • Slayt Gösterisi Sırasında Notlar Alma
 • Slayt Geçişlerinin Ayarlanması
 • Slayt Metninin Canlandırılması
 • Slayt Nesnelerinin Canlandırılması
 • Grafik Nesnelerinin Canlandırılması
 • Slayt Gösterisi Sırasında Slaytların Gizlenmesi
 • Özel Gösterilerin Oluşturulması ve Düzenlenmesi
 • Canlandırılmış Metnin Soluk Renk Alması
 • Sununuza video katıştırma, sununuzdaki videoyu düzenleme ve yürütme
 • Video veya ses klibini kırpma
 • Ses ve video kliplerinizde yer işaretlerini kullanma
 • Sunuyu videoya dönüştürme
 • Bir Ajanda Slaytının Ya Da Başlangıç Slaytının Hazırlanması
 • Bir Köprünün Oluşturulması
 • Bir Eylem Düğmesinin Oluşturulması
 • Sununun Internet İçin Kaydedilmesi
 • Bir Sununun Gözden Geçirilmesi ve Paylaşılması
 • E-Posta İle Sununun Gönderilmesi
 • İletişim Ağı Üzerinden Sununun Yayımlanması
 • Slayt Gösterisi Sırasında Notlar Alınması
 • Çevrimiçi İşbirliği’nin Kullanımı
 • PowerPoint Viewer’in Kullanımı
 • Paketle ve Gönder Sihirbazı’nın Kullanımı
 • PowerPoint Araç Çubuklarının Özelleştirilmesi
 • PowerPoint Seçeneklerinin Değiştirilmesi
 • Makrolarla İşlerin Otomatikleştirilmesi
 • Eklentiler’le İşlevselliğin Artırılması
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn